Betingelser og persondatapolitik

Landsforeningen Rett Syndrom

Kontakt: rett@rett.dk

Web: www.rett.dk

Betingelser og persondatapolitik for Landsforeningen Rett Syndrom er senest opdateret 01.05.2022

 

Medlemskaber og vedtægtsformål

Landsforeningen Rett Syndrom er åben for følgende medlemskaber og indmeldelser

Kr. 185,-            Enkeltmedlemskab: For enkeltpersoner med interesse for Rett Syndrom

Kr. 275,-            Familiemedlemskab: For familier med interesse for Rett Syndrom

Kr. 275,-            Støttekontingent: For selskaber, firmaer, institutioner og selskaber, der sympatiserer med foreningen, og som ønsker at støtte formål til gavn for personer med Rett Syndrom.

Kr. 0,-                 Bladabonnement: For personer med interesse for Rett Syndrom, ex. institutioner/bosteder/fagpersoner m.v. kan der tegnes bladabonnement på foreningens medlemsblad, Rett Nyt, uden beregning.

 

Landsforeningen Rett Syndroms vedtægtsformål

At samle forældre, venner og andre interesserede omkring personer med Rett syndrom, til drøftelse og løsning af spørgsmål af fælles interesse.

At sprede kendskab til og forståelse for de specifikke problemer, dette handicap kan/vil medføre for personer med Rett syndrom og deres familier.

At deltage/sprede kendskab til det internationale arbejde vedrørende forskning i og behandling af Rett syndrom.

At støtte specifikke formål til gavn for personer med Rett syndrom.

At støtte og formidle viden til de enkelte personer med Rett syndrom og deres familier i sociale og helbredsmæssige spørgsmål.

At udgive et medlemsblad, hvori kan bringes nyt vedrørende Rett syndrom, forskning, udvikling af kommunikationshjælpemidler, oversættelse af relevante udenlandske artikler, læserbreve, udveksling af erfaringer og i øvrigt stof der formodes at være af interesse for foreningens medlemmer og Rett-interesserede persongrupper.

 

Persondatapolitik

Samtykke

Ved indmeldelse i Landsforeningen Rett syndrom gives samtykke til at foreningen gemmer og opbevarer medlems data i overensstemmelse med gældende lovgivning under EU General Data Protection Regulation (GDPR) herunder med referencer til persondataforordningen.

 

Medlemsdata

Formålet med opbevaring af medlemmets personoplysninger, herunder navn, adresse, email, tlf.nr, medlemstype, begrundes i medlemsadministration til kontingentopkrævninger, til distribution af medlemsblad samt til annoncering af Landsforeningens Rett Syndroms arrangementer.

 

Personfølsomme data

Ved indmeldelse i Landsforeningen Rett syndrom er det valgfrit at angive navn og fødselsdato for den person der er berørt af Rett Syndrom, hvilket, i henhold til GDPR, tilkendegiver et sygdomsforhold. Angivelse af en Rett persons navn og fødselsdato ved indmeldelse anses som samtykke fra medlemmet/den forældrepårørende til at Landsforeningen Rett Syndrom opbevarer dataene. Dataene har til formål at sende fødselsdagshilsner til Rett personen ved annoncering i medlemsbladet Rett Nyt.

 

Behandling af persondata

Landsforeningen Rett Syndrom behandler kun data om medlemmer, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til landsforeningens nævnte formål med medlemsadministration. Dataansvarlig er Landsforeningens formand.

Landsforeningen Rett Syndrom er afhængige af at medlemsdata er korrekte og opdaterede for at kunne yde service overfor medlemmerne. Ændringer af medlemsdata kan sendes til rett@rett.dk

 

Udmeldelse

Udmeldelse af landsforeningen Rett Syndrom kan ske ved skriftlig henvendelse på rett@rett.dk

Medlemsdata slettes helt ved udmeldelse, dog senest et år efter udmeldelse. Ved genindmeldelse skal indmeldelsesdata indsendes på ny via linket på foreningens hjemmeside www.rett.dk

Ved manglende kontingent betaling ud over 1 år, overgår et medlem til bladmedlemskab. Genaktivering af medlemskab sker ved betaling af restance.

 

Aftaler om behandling af persondata med anden part

Landsforeningen Rett Syndrom har indgået aftaler om databehandling med følgende virksomheder:

Foreningsadministrator.dk – for opbevaring af medlemsdata, fakturering/kontingentopkrævning samt e-mail og sms services til medlemmer. Foreningsadministrator benytter underdatabehandlere til levering af deres services og der kan læses mere om disse her: https://www.foreningsadministrator.dk/compliance

FL Reklame – for produktion og distribution af medlemsbladet Rett Nyt

 

Medlemsrettigheder

Som medlem har man til en hver tid ret til at få oplyst hvilke data foreningen behandler i tilknytning til det enkelte medlemskab, hvor foreningen har dataene fra og hvad foreningen anvender dataene til. Ligeledes har man som medlem til en hver tid ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger samt at tilbagetrække sit samtykke til de indsamlede medlemsdata. Henvendelse til foreningen herom sendes til rett@rett.dk.

 

Indsigelse eller klage over behandling af persondata

Mener du, at dine oplysninger bliver indsamlet eller behandlet i strid med loven eller de betingelser vi stiller, og det samtykke der er givet, er du velkommen til at kontakte foreningen med en indsigelse mod behandlingen.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan finde flere informationer om Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.

 

Handelsbetingelser og betingelser for kreditkortabonnement

Kontakt: rett@rett.dk

Web: www.rett.dk

Cvr.nr.: 12316644

Handelsbetingelser vedrører alene indmeldelse og automatisk opkrævning af kontingent. 
Ved indmeldelse i Landsforeningen Rett Syndrom forventes foreningens vedtægter kendt. 


Generelt

Der modtages betaling fra flg. korttyper: Visa, Visa Electron, Maestro og Mastercard

Kreditkort abonnementet er en service overfor kunden for at lette betaling. Ved accept af de gældende abonnementsbetingelser accepteres at Foreningsadministrator.dk på vegne af Landsforeningen Rett Syndrom, CVR.NR. 12316644 må trække det oplyste beløb periodevist, indtil medlemskabet opsiges.

 

Pris og periode

Alle kontingent priser er inkl. moms. og opkræves en gang årligt pr. 1. maj.
Beløb der trækkes via abonnement fremgår ved bestilling, kreditkort gebyrer mv.

 

Forbehold

Landsforeningen Rett Syndrom forbeholder sig ret til at ændre priser på kontingent efter forudgående varsel og vedtagelse på generalforsamling. 


Abonnementsvilkår og betaling

Det er en forudsætning for medlemskabet af Landsforeningen Rett Syndrom, at tilmelding sker ved betaling via betalingskort, visa/mastercard, som er godkendt, af Foreningsadministrator.dk underleverandør Clearhouse A/S, til betaling af fakturaer via betalingskort.

Når du gennemfører og tilmelder dig kreditkort abonnements betaling med et kreditkort, vil du indtil du stopper aftalen og opsiger medlemskabet af landsforeningen Rett syndrom, blive trukket automatisk for alle kontingentopkrævninger baseret på den gældende aftale.


Procedure for abonnementshævning

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Landsforeningen Rett Syndrom fremover må trække pengene på din konto via det anvendte betalingskort. 
Efter første indbetaling trækkes kontingent for medlemskab for ny sæson af Landsforeningen Rett Syndrom derfor automatisk fra din konto en gang om året, den 1. maj. 
Senest 14 dage inden betaling modtager du en e-mail, som fortæller hvor meget der skal betales. Der vil herefter være mulighed for at stoppe betalingen, hvis medlemskabet ikke ønskes forlænget. Du kan opsige medlemskabet ved at skrive til rett@rett.dk senest 27. april forud for næste kontingentopkrævning.

Landsforeningen Rett Syndrom udsender kontingentopkrævninger via Foreningsadministrator.dk som anvender Clearhouse A/S til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine betalingskortinformationer ikke hos Landsforeningen Rett Syndrom, men hos Clearhouse A/S. Beløbet der trækkes på betalingskortet bliver indsat på Landsforeningen Rett Syndroms konto hos Sydbank.

 
Efter betaling af kontingent sendes kvittering via e-mail. Når du tilmelder dig, accepterer du foreningens vilkår, og du stopper abonnementet ved at skrive til rett@rett.dk og melde dig ud af foreningen. 

Ved betalingskortsudløb eller ved spærring af betalingskort sendes en mail til medlemmet i forbindelse med næste abonnements opkrævning om, at de skal oprette abonnemet på betalingskort påny.


Fortrydelsesret og reklamationsret 

Der er ikke fortrydelsesret, og der refunderes ikke penge efter betalt tilmelding. 
Da Landsforeningen Rett Syndrom ikke leverer fysiske produkter med ydelser, er medlemskabet ikke omfattet af en reklamationsret. Klager over indmeldelse og automatisk betaling af kontingent kan ske til Landsforeningen Rett Syndroms bestyrelse, som vil behandle klagen. 


Medlemmets ansvar 

Landsforeningen Rett Syndrom forbeholder sig ret til at spærre et medlemskab ved manglende betaling.